Konwergencja czy dywergencja wydatków krajowych i unijnych w budżecie rolnym Polski po 2010 roku?

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

The purpose of the article was to assess whether between expenditure targeted from the national and the EU's budget for the implementation of the agricultural policy in Poland in the years 2010-2015 undergoing convergence or divergence. There was analyzed overall expenditure in the national and EU agricultural budget on the agricultural sector in Poland. This provided a basis to conclude that neither convergence nor beta sigma does not happen. We can found only divergence between expenses, manifested in increasingly conditionality linked to the development of domestic agriculture and rural areas with those from the EU.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsConvergence or Divergence of National and EU Spending in Polish Agricultural Budget after 2010?
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No1
Pages24-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonwergencja, budżet rolny, środki krajowe i unijne
Keywords in Englishconvergence, EU spending, national budget, agriculture
Abstract in PolishCelem badań była ocena, czy pomiędzy wydatkami kierowanymi z budżetu krajowego i unijnego na realizację polityki rolnej w Polsce w latach 2010-2015 zachodzą procesy konwergencji czy dywergencji. Przebadano ogólne wydatki w krajowym i unijnym budżecie rolnym na sektor rolny w Polsce. Dało to podstawę, aby wnioskować, że ani konwergencja typu sigma, ani beta nie miały miejsca. Doszukać można się jedynie dywergencji pomiędzy badanymi wydatkami, przejawiającej się w uzależnianiu w rosnącym stopniu rozwoju krajowego rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich ze środkami pomocowymi z UE.
URL http://rn.seria.com.pl/pl/rn/category/8-17-1.html?download=298:17-1-czyzewski
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?