Disability in the national censuses of 2002 and 2011 - a comparison of information scope

Grażyna Dehnel , Tomasz Klimanek

Abstract

Data on disability are collected in many statistical surveys, but the largest ones are censuses. The survey of disability based on census data in Poland has a long history dating back to 1921. During this period both the methodology of the survey and the scope of the data have been changing. The biggest modifications took place in 2011. NCP 2011 was the first census in Poland to be carried out by combing administrative data sources and the survey sampling method. The aim of the present study is to analyze and assess changes in the disability survey in NCP 2011 compared to NCP 2002 in terms of methodology and the scope of information.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
, Tomasz Klimanek
Tomasz Klimanek,,
-
Other language title versionsNiepełnosprawność w Narodowych Spisach Powszechnych 2002 i 2011 - porównanie zakresu informacyjnego
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol5
No325
Pages127-141
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishniepełnosprawność, spisy powszechne ludności w Polsce w 2002 i 2011 r.
Keywords in Englishdisability, population census 2002 and 2011 in Poland
Abstract in PolishDane dotyczące osób niepełnosprawnych pozyskiwane są w wielu badaniach statystycznych, jednak największym badaniem są spisy powszechne. Temat niepełnosprawności w spisach polskich ma swoją długą historię sięgającą 1921 roku. W ciągu tego okresu zmieniała się zarówno metodyka badania, jak i zakres przedmiotowy danych. Największe zmiany nastąpiły w 2011 roku. NSP 2011 był po raz pierwszy w Polsce przeprowadzony z wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych oraz metody reprezentacyjnej. Celem niniejszego referatu jest analiza i ocena zmian w badaniu niepełnosprawności jakie nastąpiły w NSP2011 w porównaniu z NSP2002 zarówno co do metody badania, jak i zakresu informacyjnego.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.325.10
URL http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/21755/0_8_%20127%20-141_Dehnel.pdf;jsessionid=DE843DB0DBC095BED091381D0FDB0AE5?sequence=1
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?