Punktacja

Punktacja dorobku publikacyjnego

Baza Wiedzy UEP tworzona jest w programie OMEGA-PSIR powstałym i aktualizowanym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Baza Wiedzy UEP ma wbudowany mechanizm, który automatycznie nalicza punktację za publikacje wg zasad MNiSW.

Baza Wiedzy UEP domyślnie prezentuje informację o punktacji całkowitej (bez podziału) tj. punktach nadanych publikacji bez względu na liczbę i afiliację autorów.

Istnieje także możliwość sprawdzenia w Bazie Wiedzy UEP proporcjonalnego podziału punktacji za publikacje (z uwzględnieniem zasad dla publikacji wieloośrodkowych).

Każdy użytkownik Bazy Wiedzy UEP może wygenerować i pobrać raport dorobku dla wybranego autora z informacją o punktacji proporcjonalnej (w kreatorze dorobku należy wybrać opcję: z uwzględnieniem zasad dla publikacji wieloośrodkowych).

Opisy publikacji przeniesionych z Bazy Osiągnieć UEP do Bazy Wiedzy UEP zawierają informacje o punktacji naliczonej według zasad obowiązujących w Bazie Wiedzy UEP. Szczegółowe informacje o różnicach w punktacji publikacji za lata 2013-2016 pomiędzy bazami zawiera porównanie.

Punktacja z lat 2013-2016

Punkty za publikacje naliczane są:

  • według reguł obowiązujących w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 2154),
  • zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism naukowych za lata 2013-2016 (komunikat MNiSW z dnia 26.01.2017).

Punktacja publikacji z lat 2017-2020

Punkty za publikacje naliczane są:

  • według reguł obowiązujących w Rozporządzeniu MNISW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392)
  • dla artykułów z czasopism opublikowanych w latach 2017-2018 - zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism naukowych za lata 2013-2016 (komunikat MNiSW z dnia 26.01.2017)
  • dla artykułów z czasopism opublikowanych w latach 2019-2020 - zgodnie z wykazem czasopism z 2019 roku (komunikat MNiSW z dnia 18.12.2019)
  • dla monografii naukowych (autorstowo, redakcja, rozdział) - zgodnie z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 2019 roku (komunikat MNISW z dnia 17.12.2019).

Szczegółowe informacje o zasadach punktacji publikacji z lat 2017-2020 zawiera przewodnik MNISW „Ewaluacja jakości działalności naukowej”.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?